?>

Nowości:

Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych: dokładnie wykonane kontrole placów zabaw

Solidne inspekcje wykonane przez firmę Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw
Profesjonalne inspekcje wykonane przez przedsiębiorstwo Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw mają miejsce najczęściej bezzwłocznie po montażu określonych urządzeń. Uzyskanie odpowiednich certyfikatów przez dane urządzenia za każdym razem musi zostać potwierdzone opinią ekspertów. Z tego względu plac zabaw przed wyznaczeniem do użytku warto poddawać kontroli pomontażowej. Umiejętny rzeczoznawca technicznych urządzeń rozrywkowych mający ku temu stosowne kwalifikacje na pewno zajmie się wszystkim bardzo dobrze. Po każdej inspekcji zarządca placu zabaw otrzyma dokumentację ze zrealizowanych zadań. Można również w firmie skorzystać z usług innych do jakich wliczają się kontrola placu zabaw i sporo innych. Specjaliści opracują również dla klientów regulaminy i wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą obowiązywać na placach zabaw. Są to ogólne wymagania bezpieczeństwa na placach zabaw jakie wynikają z normy PN – EN 1176. Każda dokumentacja wdrożeniowa będzie opracowana precyzyjnie. Specjaliści udzielają także zarządcom porad odnośnie tego, jaką mają wprowadzać procedurę powypadkową, o ile na placu zabaw doszło do groźnych incydentów z udziałem dzieci. Inne usługi oferowane są dla producentów urządzeń rozrywkowych, parków rozrywki, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców indywidualnych.